Misioa eta ikuskera.

Gaztaro,nerabezaro eta haurtzaroaren hezkuntza osoa sustatzea, astialdian, arto honetan lan egiten duten gizarte agenteei baliabideak besteganatzen. AISI-HEZI Fundazioak Euskadiko astialdiaren eremurako erreferentea izan nahi du, astialdiaren aurrerapena eta modernizazioaren alde jarriz eta erakundeen garapenean eragina izanez. Anuncios

Misión y visión.

Promover la educación integral de la infancia, adolescencia y juventud, en el tiempo libre, mediante la transferencia de recursos a los agentes sociales que trabajan en este ámbito. AISI-HEZI Fundazioa quiere ser un referente para el sector del tiempo libre de Euskadi, favoreciendo su mejora y modernización e incidiendo en el desarrollo de sus entidades. Aisi-Hezi Fundazioa … More Misión y visión.